Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương 3

      
Địa chỉ : 218/42 Lê Thị Riêng – P.Thới An - Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0902.808.001 - 0983.746.014 gặp Thầy ĐĂNG . 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG:
-  Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe được thành lập theo Quyết định số 872/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2008 của Bộ Giao Thông Vận Tải trực thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III. Điện thoại:  0902.808.001 - 0983.746.014 gặp Thầy ĐĂNG
-  Với vị trí thuận lợi ở nội đô Thành Phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ : 218/42 đường TA28, P.Thới An - Quận 12, Trung tâm có diện tích 100,603 m2  được xây dựng 04 sân tập lái và 01 sân sát hạch loại I.
-  Trung tâm có 150 cán bộ
- công nhân viên trong đó có 02 Thạc sỹ, 26 Đại học, 13 Cao đẳng, 29 Trung cấp và 89 Sơ cấp.

2. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:
Là đơn vị công lập trong hệ thống dạy nghề sơ cấp và làm dịch vụ công.

3. NHIỆM VỤ:
-  Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, với lưu lượng 950 học viên.
-  Tổ chức ôn luyện cho học viên và phối hợp với Sở GTVT TP.HCM.
-  Tổ chức sát hạch cho các đơn vị đào tạo lái xe.
-  Thực hiện các dịch vụ khác phục vụ công tác đào tạo và sát hạch lái xe.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
-  Giám đốc:              Trương Lâm Đức
- Các Phó Giám đốc: 
                              + Nguyễn An Dũng
                              + Trần Văn Thụ
- Các Ban chuyên môn:
                              + Ban Đào tạo
                              + Ban Tài chính
                              + Ban Quản lý thiết bị, sát hạch
                              + Ban Nhân chính

5. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:
- Là đơn vị sự nghiệp hoạt động: Thu sự nghiệp và dịch vụ, hạch toán nội bộ - thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện, tổ chức bộ máy biên chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 05/4/2006 của Thủ Tướng Chính phủ.

6. CÁC THÔNG TIN KHÁC
- Hình ảnh của trung tâm:
Hàng tháng Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp đào tạo lái xe mô tô A1 và ô tô B C D

HÌNH ẢNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG 3